Дошкільна освіта

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

дата і номер

І. Закони України

1.1

Про освіту

від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VIII)

 

1.2

Про дошкільну освіту

від 11 липня 2001 року № 2628-III
(ЗУ № 2628-III)

 

1.3

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

від 05 квітня 2007 року № 877-V

 

1.4

Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

від 06 вересня 2018 року № 2541-VIII

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

від 12 березня 2003 р. № 305

 

2.2

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

від 04 серпня 2000 р. № 1222
(постанова КМУ від 04 серпня 2000 р. № 1222)

 

2.3

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

від 14 червня 2002 р. № 826
(постанова КМУ від 14 червня 2002 р. № 826)

 

2.4

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

від 14 червня 2000 р. № 963

 

2.5

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

від 22 листопада 2004 р. № 1591
(постанова КМУ від 22 листопада 2004 р. № 1591)

 

2.6

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

від 05 жовтня 2009 р. № 1122

 

2.7

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 р. № 796
(постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796)

 

2.8

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів

від 26 серпня 2002 р. № 1243

 

2.9

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

від 13 вересня 2017 р. № 684

 

2.10

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

від 23 травня 2001 р. № 559

 

2.11

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

від 12 липня 2017р. № 545

 

2.12

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

від 10 січня 2019 р. № 11

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

3.1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102
(Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти)

27 травня 1993 року за № 56

3.2

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
(наказ МОН від 20.02.2002 № 128)

06 березня 2002 року за № 229/6517 

3.3

Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 486

07 жовтня 2003 року за № 903/8224

3.4

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08. 2005 № 432/496

22 вересня 2005 року за № 1090/11370

3.5

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227
(Інструкція з організації харчування дітей у ДНЗ)

05 травня 2006 року за № 523/12397

3.6

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
(Типове положення про атестацію педагогічних працівників)

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

3.7

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055
(Типові штатні нормативи ДНЗ)

23 листопада 2010 року за № 1157/18452

3.8

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52

26 лютого 2015 року за № 224/26669

3.9

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446
(наказ МОН від 20.04.2015 № 446)

13 травня 2015 року за № 520/26965

3.10

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365)
(Положення про порядок розслідування нещасних випадків)

28 грудня 2001 року за № 1093/6284

3.11

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12. 2017 № 1669
(наказ МОН від 26.12. 2017 № 1669)

23 січня 2018 р. за № 100/31552

3.12

Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 22.11.2017 № 1514)

14 грудня 2017 р. за № 1512/3138

3.13

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 

30 листопада 2010 року за № 1196/18491

3.14

Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667

06 грудня 2002 р. за № 953/7241

Загальна середня освіта

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

Найменування

дата і номер

І. Закони України

1.1

Закон України «Про освіту»

5 вересня 2017 року № 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VIII)

 

1.2

Закон України «Про загальну середню освіту»

13 травня 1999 року № 651-ХІV
(ЗУ № 651-ХІV)

 

1.3

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

5 квітня 2007 року № 877-V

(ЗУ № 877-V)

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

21 лютого 2018 р. № 87 

 

2.2

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

23 листопада 2011 р. № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07 серпня 2013 р. № 538)

 

2.3

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

21 серпня 2013 р. № 607

 

2.4

Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання

13 жовтня 1993 р. № 859

 

2.5

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

5 квітня 1994 р. № 226

 

2.6

Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

28 квітня 1999 р. № 717

 

2.7

Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю

5 листопада 1999 р. № 2061

 

2.8

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

13 вересня 2017 р. № 684 

 

2.9

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

14 червня 2000 р. № 963

 

2.10

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

27 серпня 2010 р. № 796

 

2.11

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

4 серпня 2000 р. № 1222

 

2.12

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

23 травня 2001 р. № 559

 

2.13

Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

23 квітня 2003 р. № 585

 

2.14

Про затвердження Положення про військовий ліцей

17 липня 2003 р. № 1087

 

2.15

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

8 грудня 2009 р. № 1318

 

2.16

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

5 серпня 2011 р. № 872 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 09 серпня 2017 р. № 588)

 

2.17

Про затвердження Положення про санаторну школу

від 21 листопада 2018 р. № 1026 

 

2.18

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

12 липня 2017 р. № 545 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.08.2018 № 617)

 

2.19

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

від 30 грудня 2015 р. № 1187

 

2.20

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

від 17 квітня 2019 р. № 338

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

(Міністерства освіти і науки України)

3.1

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

16.04.2018 № 367

05 травня 2018 р. за № 564/32016

3.2

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

01.08.2018 № 831

16 серпня 2018 р. за № 945/32397

3.3

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу

14.07.2015 № 762

30 липня 2015 р. за № 924/27369

3.4

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

15.04.1993 № 102

27 травня 1993 р. за № 56

3.4

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах

13.03.2017 № 369

28 березня 2017 р. за № 416/30284

3.5

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

12.01.2016 № 8

03 лютого 2016 р. за № 184/28314

3.6

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

25.04.2013 № 466

30 квітня 2013 р. за № 703/23235

3.7

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

20.02.2002 № 128

06 березня 2002 р. за № 229/6517

3.8

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

 25.06.2018 № 677

24 липня 2018 р. за № 865/32317

3.9

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

07.12.2018 № 1369

02 січня 2019 р. за № 8/32979

3.10

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

07.11.2000 № 522

26 грудня 2000 р. за № 946/5167

3.11

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365)

28 грудня 2001 р. за № 1093/6284

3.12

Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат

12.06. 2003 № 363

27 червня 2003 р. за № 525/7846

3.13

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

20.07.2004 № 601

09 вересня 2004 р. за № 1121/9720

3.14

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

14.12.2012 № 1423

3 січня 2013 р. за № 44/22576

3.15

Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

20.05.2004 № 407

14 червня 2004 р. за №730/9329

3.16

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

01.06 2005 № 242/329

15 червня 2005 р. за № 661/10941

3.17

Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу

04.07.2005 № 397

15 липня 2005 р. за № 758/11038

3.18

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

13.08.2007 № 730

29 серпня 2007 р. за № 990/14257

3.19

Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

15.09.2008 № 852

22 грудня 2008 р. за № 1219/15910

3.20

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

20.07.2009 № 518/674

17 серпня 2009 р. за № 772/16788

3.21

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

06.10.2010 № 930

14 грудня 2010 р. за №1255/18550

3.22

Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

06.12.2010 № 1205

22 грудня 2010 р. за № 1308/18603

3.23

Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

03.12.2012 № 1370

21 грудня 2012 р. за № 2142/22454

3.24

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

09.12. 2010 № 1224

29 грудня 2010 р. за № 1412/18707

3.25

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

13.04. 2011 № 329

11травня 2011 р. за № 566/19304

3.26

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

11.12.2000 № 579

19 грудня 2000 р. за № 923/5144

3.27

Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

16.08. 2012 № 920

05 вересня 2012 р. за № 1502/21814

3.28

Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

10.09.2012 № 995/557

20 вересня 2012 р. за № 1629/21941

3.29

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

17.03 2015 № 306

31 березня 2015 р. за № 354/26799

3.30

Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

08.04. 2015 № 412

27 квітня 2015 р. за № 472/26917

3.31

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

від 25.06.2018 № 676

11 вересня 2018 р. за № 1028/32480

3.32

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

від 23.07.2010 № 736/902/758

30 листопада 2010 р. за № 1196/18491

3.33

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

26.12.2017 № 1669

23 січня 2018 р. за № 100/31552

3.34

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

01.08.2018 № 831

16 серпня 2018 р. за № 945/32397

3.35

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу

05.08.2016 № 944

26 серпня 2016 р. за № 1187/29317

3.36

Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти

06.12.2017 № 1568

02 січня 2018 р. за № 1/31453

3.37

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

22.05.2018 № 509

31 липня 2018 року за № 885/32337

3.38

Про деякі питання документів про загальну середню освіту

16.10.2018 № 1109

12 листопада 2018 р. за № 1279/32731

3.39

Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо її заповнення

27.08.2018 № 937

03 вересня 2018 р. за № 997/32449

3.40

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

27.08.2018 № 936

03 вересня 2018 р. за № 1000/32452

3.41

Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

09.01.2019 № 17

12 березня 2019 р. за № 250/33221

 

Професійно-технічна освіта

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

дата і номер

І. Закони України

1.1.

Закон України «Про освіту»

05 вересня 2017 року № 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VІІІ)

 

1.2

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

10 лютого 1998 року № 103/98-ВР
(ЗУ № 103/98-ВР)

 

1.3

Закон України «Про загальну середню освіту»

13 травня 1999 року № 651-ХІV

 

1.4

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

05 квітня 2007 року № 877-V
(ЗУ № 877-V)

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

05 серпня 1998 року № 1240

 

3.2

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

07 червня 1999 року № 992

 

3.3

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти

17 серпня 2002 року № 1135

 

3.4

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

27 серпня 2010 року № 784

 

3.5

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

23 листопада 2011 року № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07 серпня 2013 року № 538)

 

3.6

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

04 серпня 2000 р. № 1222

 

3.7

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

27 серпня 2010 року № 796

 

3.8

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

14 червня 2000 року № 963

 

3.9

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

23 травня 2001 року № 559

 

3.10

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

06 березня 2019 року № 253

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

4.1

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

4.2

Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

Наказ Міністерства освіти і науки від 14 травня 2013 року № 499

29 травня 2013 року за № 823/23355

4.3

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки від 30 травня 2006 року № 419

15 червня 2006 року за № 711/12585

4.4

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти від 15 квітня 1993 року № 102

27 травня 1993 року за № 56

4.5

Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки від 06 грудня 2010 року № 1204

25 січня 2011 року за № 114/18852

4.6

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти від 31 грудня 1998 року № 201/469

01 березня 1999 року за № 124/3417

4.7

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Наказ Міністерства освіти і науки від 07 грудня 2018 року № 1369

02 січня 2019 року за № 8/32979

4.8

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

Наказ Міністерства освіти і науки від 11 грудня 2000 року № 579

19 грудня 2000 року за № 923/5144

4.9

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Наказ Міністерства освіти і науки від 17 березня 2015 року № 306

31 березня 2015 року за № 354/26799

 4.10

Про деякі питання документів про загальну середню освіту

Наказ Міністерства освіти і науки від 16 жовтня 2018 року № 1109

12 листопада 2018 року за № 1279/32731

4.11

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 року № 329

11травня 2011 року за № 566/19304

4.12

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу

Наказ Міністерства освіти і науки від 14 липня 2015 року № 762

30 липня 2015 року за № 924/27369

4.13

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Наказ Міністерства освіти від 20 грудня 1993 року № 455

02 червня 1994 року за № 121/330

4.14

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Наказ Міністерства освіти і науки від 25 квітня 2013 року № 466

30 квітня 2013 року за № 703/23235

4.16

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Наказ Міністерства освіти і науки від 07 листопада 2000 року № 522

26 грудня 2000 року за № 946/5167

4.15

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки від 31 серпня 2001 року № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 07 жовтня 2013 року № 1365)

28 грудня 2001 року за № 1093/6284

4.16

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки від 20 липня 2004 року № 601

09 вересня 2004 року за № 1121/9720

4.17

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки від 14 грудня 2012 року № 1423

3 січня 2013 року за № 44/22576

4.18

Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки від 20 травня 2004 року № 407

14 червня 2004 року за №730/9329

4.19

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Наказ Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки від 01 червня 2005 року № 242/329

15 червня 2005 року за № 661/10941

4.20

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки від 20 липня 2009 року № 518/674

17 серпня 2009 року за № 772/16788

 

Вища освіта

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

найменування

дата і номер

І. Закони України

1.1

Про освіту

від 05 вересня.2017 року № 2145-VІІІ

 

1.2

Про вищу освіту

від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ

 

1.3

Про ліцензування видів господарської діяльності

від 02 березня 2015 року № 222-VIII

 

1.4

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

від 22 вересня 2011 року № 3773-VI

 

1.5

Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї

від 16 грудня 2009 року №1767-VІ

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

від 21 листопада 2018 року № 982

 

2.2

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

від 23 березня 2016 року № 261

 

2.3

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 року № 796

 

2.4

Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою

від 19 серпня 2015 року № 634

 

2.5

Питання стипендіального забезпечення

від 12 липня 2004 року № 882

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

Накази Міністерства освіти і науки України

3.1

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти

від 22 лютого 2019 року № 239

20 березня 2019 року за № 278/33249

3.2

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

від 01 листопада 2013 року № 1541

25 листопада 2013 року за № 2005/24537

3.3

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

від 25 квітня 2013 року № 466

30 квітня 2013 року за № 703/23235

3.4

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

від 07 серпня 2002 року № 450

21 серпня 2002 року за № 698/6986

3.5

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

3.6

Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

від 15 липня 1996 року № 245 07 серпня 1996 року за № 427/1452

3.7

Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України

від 22 травня 2018 року № 509 31 липня 2018 року за № 885/32337

Накази Міністерства юстиції України

3.8

Про затвердження переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

від 12 квітня 2012 року № 578/5 17 квітня 2012 року за № 571/20884

3.9

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

від 18 червня 2015 року № 1000/5 22 червня 2015 року за № 736/27181

 

 

Позашкільна освіта

 

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

 

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

 

найменування

дата і номер

І. Закони України

1.1

Закон України «Про освіту»

від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

 

1.2

Закон України «Про позашкільну освіту»

від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Положення про позашкільний навчальний заклад)

від 06 травня 2001 р. № 433

 

2.2

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування (Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків)

від 04 серпня 2000 р. № 1222

 

2.3

Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт

від 17 серпня 1998 р. № 1295

 

2.4

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

від 14 червня 2000 р. № 963

 

2.5

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

від 06 березня 2019 р. № 187

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

3.1

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

Наказ Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455

02 червня 1994 року за № 121/330

3.2

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102

27 травня 1993 року за № 56

3.3

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616

28 грудня 2001 року за № 1093/6284

3.4

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07 2001 № 510

06 вересня 2001 року за № 788/5979

3.5

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31.10.2012 № 1230

19 листопада 2012 року за № 1935/22247

3.6

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 № 1123)

20 серпня 2004 року за №1036/9635

3.7

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 947

 
 
   
 
 
 
 
 

 

банер для сайту
 
Мін'юст
 
Гаряча лінія Державної служби якості освіти України з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-50-93; з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше