• slide_diialnist
  • slide_diialnist2
  • slide_diialnist3

 

Наказ МОН України від 20.05.2013 р. № 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів"

  1. Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту.
  2. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту.
  3. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту.
  4. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту.
  5. Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту.

Вища освіта


Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2019 року № 239 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти», зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 278/33249.

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти

Форма № 1 до переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

Закони України

1.

Про освіту

від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ

 

2.

Про вищу освіту

від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ

 

3.

Про ліцензування видів господарської діяльності

від 02 березня 2015 року № 222-VIII

 

4.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

від 22 вересня 2011 року № 3773-VI

 

5.

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

від 21 березня 1991 року № 875-XII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

6.

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

від 23 березня 2016 року № 261

 

7.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 року № 796

 

8.

Питання стипендіального забезпечення

від 12 липня 2004 року № 882

 

9.

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

від 28 грудня 2016 року № 1045

 

10.

Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

від 23 листопада 2016 року № 975

 

11.

Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

від 30 травня 2018 року № 417

 

12.

Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

від 24 жовтня 2018 року № 865

 

13.

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

від 26 серпня 2015 року № 658

 

14.

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

від 12 серпня 2015 року № 579

 

Накази центральних органів виконавчої влади України

Накази Міністерства освіти і науки України

15.

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

від 01 листопада 2013 року № 1541

25 листопада 2013 року за № 2005/24537

16.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

від 25 квітня 2013 року № 466

30 квітня 2013 року за № 703/23235

17.

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

від 07 серпня 2002 року № 450

21 серпня 2002 року за № 698/6986

18.

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

19.

Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

від 15 липня 1996 року № 245 07 серпня 1996 року за № 427/1452

20.

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

від 12 травня 2015 року  № 525

18 травня 2015 року за № 551/26996

21.

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

від 14 січня 2016  року № 13 03 лютого 2016 року за № 183/28313

22.

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

від 05 травня 2015 року № 504 27 травня 2015 року за № 614/27059

23.

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу

від 15 жовтня 2015 року № 1085 04 листопада 2015 року за № 1353/27798

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України

24.

Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

від 28 березня 2011 року № 284/423/173

27 квітня 2011 року за № 520/19258
Накази Міністерства юстиції України

25.

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

від 18 червня 2015  року № 1000/5 22 червня 2015 року за № 736/27181

Позашкільна освіта

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 187 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 № 818 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 р. за № 731/33702.

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

дата і номер

 

I. Закони України

1.1

Закон України «Про освіту»

від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

 

1.2

Закон України «Про позашкільну освіту»

від 22 червня 2000 року № 1841-III

 

II. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (Положення про позашкільний навчальний заклад)

від 06 травня 2001 року № 433

 

2.2

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування (Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків)

від 04 серпня 2000 року № 1222

 

2.3

Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт (Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт)

від 17 серпня 1998 року № 1295

 

2.4

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників)

від 14 червня 2000 року № 963

 

III. Накази центральних органів виконавчої влади України

3.1

Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України)

Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455

02 червня 1994 року за № 121/330

3.2

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти)

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102

27 травня 1993 року за № 56

3.3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року № 659

13 червня 2019 р.
за № 612/33583

3.4

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2001 року № 510

06 вересня 2001 року за № 788/5979

3.5

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 жовтня 2012 року № 1230

19 листопада 2012 року за № 1935/22247

3.6

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року № 651 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2008 року № 1123)

20 серпня 2004 року за № 1036/9635

3.7

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях)

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5

22 червня 2015 року за № 736/27181

3.8

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Типове положення про атестацію педагогічних працівників)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

3.9

Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури)

Наказ Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628

16 серпня 2018 року за № 926/32378

Загальна середня освіта

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 338 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1071 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2019 р. за № 1004/33975.

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

Форма № 1 до переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер
державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

найменування

дата і номер

1

2

3

4

Закони України

1

Закон України «Про загальну середню освіту»

від 13 травня 1999 року № 651-ХІV

 

2

Закон України «Про освіту»

від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1

Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

від 05 листопада 1999 року № 2061

 

2

Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей

від 17 липня 2003 року № 1087

 

3

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 року № 796

 

4

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти

від 20 квітня 2011 року № 462

 

5

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

від 15 серпня 2011 року № 872

 

6

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

від 23 листопада 2011 року № 1392

 

7

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

від 13 вересня 2017 року № 684

 

8

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

від 21 лютого 2018 року № 87

 

9

Про затвердження Положення про санаторну школу

від 21 листопада 2018 року № 1026

 

10

Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр

від 06 березня 2019 року № 221

 

11

Про затвердження Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат

від 22 травня 2019 року № 438

 

Накази центральних органів виконавчої влади України

1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ
Міністерства освіти України
від 15 квітня 1993 року № 102

27 травня 1993 року за № 56

2

Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 11 грудня 2000 року
№ 579

19 грудня 2000 року за № 923/5144

3

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 20 лютого 2002 року № 128

06 березня 2002 року за № 229/6517

4

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я від 01 червня 2005 року № 242/329

15 червня 2005 року за № 661/10941

5

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 21 травня 2007 року № 246

23 липня 2007 року за № 846/14113

6

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

Наказ Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економіки України,
Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758

30 листопада 2010 року за № 1196/18491

7

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

8

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 09 грудня 2010 року № 1224

29 грудня 2010 року за № 1412/18707

9

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 квітня 2013 року № 466

30 квітня 2013 року за № 703/23235

10

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 17 березня 2015 року № 306

31 березня 2015 року за № 354/26799

11

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 14 липня 2015 року № 762

30 липня 2015 року за № 924/27369

12

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22 червня 2016 року № 704

28 липня 2016 року за № 1050/29180

13

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 грудня 2017 року № 1669

23 січня 2018 року за № 100/31552

14

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 16 квітня 2018 року № 367

05 травня 2018 року за № 564/32016

15

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України у системі освіти України

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22 травня 2018 року № 509

31 липня 2018 року за № 885/32337

16

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 червня 2018 року № 677

24 липня 2018 року за № 865/32317

17

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 25 червня 2018 року № 676

11 вересня 2018 року за № 1028/32480

18

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 01 серпня 2018 року № 831

16 серпня 2018 року за № 45/32397

19

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 07 грудня 2018 року № 1369

02 січня 2019 року за № 8/32979

20

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 23 квітня 2019 року № 536

22 травня 2019 року за № 547/33518

21

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 10 липня 2019 року № 955

02 серпня 2019 року за № 852/33823

22

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 16 травня 2019 року № 659

13 червня 2019 року за № 612/33583

Дошкільна освіта

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р. № 11 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1070 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2019 р. за № 1005/33976.

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти

Форма № 1 до переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

 

найменування

дата і номер

1

2

3

4

І. Закони України

1

Про дошкільну освіту

від 11 липня 2001 року № 2628-III

 

2

Про освіту

від 05 вересня 2017 року № 2628-III

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

1

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

від 04 серпня 2000 року № 1222

 

2

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

від 14 червня 2002 року № 826

 

3

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

від 12 березня 2003 року № 305

 

4

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

від 05 жовтня 2009 року № 1122

 

5

Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр

від 12 липня 2017 року № 545

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102

27 травня 1993 року за № 56

2

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128

06 березня 2002 року за № 229/6517

3

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року № 432/496

22 вересня 2005 року за № 1090/11370

4

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2006 року № 240/165

11 квітня 2006 року за № 414/12288

5

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227

05 травня 2006 року за № 523/12397

6

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758

30 листопада 2010 року за № 1196/18491

7

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року за № 1255/18550

8

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055

23 листопада 2010 року за № 1157/18452

9

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52

26 лютого 2015 року за № 224/26669

10

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2015 року

№ 446

13 травня 2015 року за № 520/26965

11

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року

№ 1000/5

22 червня 2015 року за № 736/27181

12

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669

23 січня 2018 року за № 100/31552

13

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року

№ 659

13 червня 2019 року за № 612/33583

Професійно-технічна освіта

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 253 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2019 № 1405 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 р. за № 1296/34267.

Форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін’юсті

назва

дата і номер

І. Закони України

1

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

10 лютого 1998 року

№ 103/98-ВР

 

2

Закон України «Про освіту»

05 вересня 2017 року 
№ 2145-VIII

 

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

1

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

05 квітня 1994 року № 226

 

2

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики

07 червня 1999 року № 992

 

3

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

14 червня 2000 року № 963

 

4

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних
осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури,
науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

04 серпня 2000 року № 1222

 

5

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної  освіти

17 серпня 2002 року № 1135

 

6

Питання стипендіального забезпечення

12 липня 2004 року № 882 

 

7

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

27 серпня 2010 року № 784

 

8

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

27 серпня 2010 року № 796 

 

9

Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком
на додану вартість

02 лютого 2011 року № 116 

 

10

Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають
освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

17 квітня 2019 року № 331 

 

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

1

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Наказ Міністерства освіти України

від 15 квітня 1993 року № 102

27 травня 1993 року

за № 56

2

Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів

Наказ Міністерства освіти України
від 20 грудня 1993 року № 455

02 червня 1994 року
за № 121/330

3

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України

від 31 грудня 1998 року
№ 201/469

01 березня 1999 року

за № 124/3417

4

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
від 01 червня 2005 року
№ 242/329

15 червня 2005 року за № 661/10941

5

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30 травня 2006 року № 419

15 червня 2006 року

за  № 711/12585

6

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 06 жовтня 2010 року № 930

14 грудня 2010 року 

за № 1255/18550

7

Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 06 грудня 2010 року № 1204

25 січня 2011 року

за № 114/18852

8

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Наказ Міністерства юстиції України
від 12 квітня 2012 року № 578/5

17 квітня 2012 року
за № 571/20884

9

Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 14 травня 2013 року № 499

29 травня 2013 року

за № 823/23355

10

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка

Наказ Міністерства освіти і науки  України
від 02 квітня 2015 року
№ 387

16 квітня 2015 року
за № 426/26871

11

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

Наказ Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 року
№ 1000/5

22 червня 2015 року 
за № 736/27181

12

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 26 грудня 2017 року № 1669

23 січня 2018 року

за № 100/31552

13

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22 травня 2018 року № 509

31 липня 2018 року
за № 885/32337

14

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 16 травня 2019 року № 659

13 червня 2019 року

за № 612/33583

 

 
   
 
 
 
 
 

 

банер для сайту
 
Мін'юст
 
Гаряча лінія Державної служби якості освіти України з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-50-93; з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше