Акти перевірок

 

Вища освіта

Вища освіта 2021

Акт, складений за результатами проведення планового заходу деравного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Черкаським державним технологічним університетом вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 17.09.2021 № 01-12/42-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу деравного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Харківським національним університетом будівництва та архітектури вимог законодавства у сфері вищої освіти від 10.09.2021 № 01-12/39-03-06/1, з порушених у зверненні Аззузі Жихан питань.

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Донецьким державним університетом управління вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненні Воронової М. Ю. від 20.05.2021, від 18.06.2021 № 01-12/27-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності вимог законодавства у сфері вищої освіти № від 17.06.2021 № 01-12/28-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Київською академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 11.06.2021 № 01-12/25-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання «Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку» м. Одеси вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 03.06.2021 № 01-12/22-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу деравного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Українською інженерно-педагогічною академією м. Харкова вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 26.03.2021 № 01-12/17-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Київським національним університетом технологій та дизайну вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 19.02.2021 № 01-12/10-03-06/1.1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Факультетом ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Кмївського національного університету технологій та дизайну вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 19.02.2021 № 01-12/10-03-06/1.2

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Державним закладом «Дніпропетровською медичною академією Міністерства охорони здоров'я України вимог законодавства у сфері вищої освіти за зверненнями здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян від 20.01.2021, від 19.02.2021 № 01-12/12-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Центральноукраїнським національним технічним університетом вимог законодавства у сфері вищої освіти від 05 лютого 2021 року № 01-12/3-03-06/1

АКТ, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Одеським національним політехнічним університетом вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненні громадянки Кулешової К. О., від 28 січня 2021 року № 01-12/1-03-06/1

АКТ, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання ТОВ ”Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини” вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненні здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян, від 29 січня 2021 року № 01-12/2-03-06/1

 

Вища освіта 2020

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Олімпійським коледжем імені Івана Піддубного вимог законодавства у сфері вищої освіти, на підставі звернення Голови ліквідаційної комісії Імаса Є. В., від 09 листопада 2020 року № 01-12/73-03-06/2

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Луцьким національним технічним університетом вимог законодавства у сфері вищої освіти, порушених у зверненні гр. Рудя В. Д., від 08 жовтня 2020 року № 01-12/65-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Національним авіаційним університетом вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненнях гр. Кулика М.С., гр. Чохи Ю.М. від 30 липня 2020 року № 01-12/53-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Льотною академією Національного авіаційного університету вимог законодавства у сфері вищої освіти, з порушених у зверненні Москвічова В.В. питань від 31 липня 2020 року № 01-12/54-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 06 березня 2020 року № 01-12/47-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 06 березня 2020 року № 01-12/45-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Харківським національним університетом радіоелектроніки вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 06 березня 2020 року № 01-12/38-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним закладом вищої освіти "Карпатський університет імені Августина Волошина" вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 28 лютого 2020 року № 01-12/41-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 28 лютого 2020 року № 01-12/31-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Київським національним торговельно-економічним університетом вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненні громадянки Сакаль Н. В., від 28 лютого 2020 року № 01-12/42-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним вищим навчальним закладом «Київський медичний університет» вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 26 лютого 2020 року № 01-12/32-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним акціонерним підприємством «Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”» вимог законодавства у сфері вищої освіти від 21 лютого 2020 року № 01-12/30-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародна академія екології та медицини» вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 21 лютого 2020 року № 01-12/29- 03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Вищим навчальним закладом "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 14.02.2020 № 01-12/25-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним закладом вищої освіти "Кам’янець-Подільський податковий інститут" вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 14.02.2020 № 01-12/24-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 07.02.2020 № 01-12/20-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Черкаською медичною академією вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 07.02.2020 № 01-12/19-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариством з обмеженою відповідальністю вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 31.01.2020 № 01-12/14-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 31.01.2020 № 01-12/15-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти - Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екранних мистецтв", від 24.01.2020 № 01-12/2-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти — Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра від 24.01.2020 № 01-12/3-03-06/1

Вища освіта 2019

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти - Колімпійський коледж імені Івана Піддубного,
від 20.12.201901-12/108-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненні народного депутата України Яценка А. В. - Комунальний вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г Шевченка, від 20.12.2019 № 01-12/104-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, від 20.12.2019 № 01-12/107-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти — Міжгірський медичний коледж, від 06 грудня 2019 року № 01-12/95-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти - Комунальний вищий навчальний заклад "Бердичівський медичний коледж" Житомирвської обласної ради, від 06.12.2019 № 01-12/99-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти — Комунальний вищий навчальний заклад «Ужгородський музичний коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти - Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості", від 22.11.2019 № 01-12/84-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти - Бердянський державний педагогічний університет, від 08.11.2019 № 01-12/73-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльський інститут водного транспорту» вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 22.11.2019 № 01-12/86-03-06/1 

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Кременецькою обласною гуманітарно-педагогічною академією імені Тараса Шевченка вимог законодавства у сфері вищої освіти від 25.10.2019 № 01-12/66-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Українською академією друкарства вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у листі МОН України від 04.09.2019 № 1/12-4886

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері вищої освіти Закарпатської академії мистецтв, від 08.11.2019 № 01-12/77-03-06/1

 
 
 
 

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Приватним закладом «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» вимог законодавства у сфері вищої освіти, від 19 вересня 2019 року № 01-12/52-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Одеського державного аграрного університету, від 04.10.2019 року № 01-12/58-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка від 20.09.2019 № 01-12/54-03-06/1 

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти з питань, порушених у зверненні Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський обласний медичний коледж» від 20.09.2019 № 01-12/53-03-06/1 

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Комунального вищого навчального закладу "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської міської ради" від 20.09.2019 № 01-12/55-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету від 17.09.2019 № 01-12/54-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната від 31.05.2019 № 01-12/30-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна від 24.05.2019 № 01-12/25-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" від 24.05.2019 № 01-12/29-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Комунальний заклад вищої освіти "Криворізький медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" від 17.05.2019 № 01-12/21-03-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Університету митної справи та фінансів від 17.05.2019 № 01-12/22-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Одеським державним університетом внутрішніх справ від 15.03.2019 № 01-12/11-03-06/1 

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад Східно-Європейський слов’янський університет» від 19.04.2019 № 01-22/18-03-06/1

Вища освіта 2018

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Комунальним закладом охорони здоров’я «Харківський обласний медичний коледж» № 01-13/54-03-06

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Запорізьким гуманітарним коледжем Запорізького національного технічного університету № 01-13/45/03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної ради "Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва" № 01-13/32-03-06

Акт перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Льотною академією Національного авіаційного університету № 01-13/31-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Державний вищий навчальний заклад "Запорізький будівельний коледж" № 01-13/29-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» № 01-13/22—03-06/47

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Львівський національний аграрний університет № 01-13/22—03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Державним вищим навчальним закладом "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" № 01-13/21-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання. що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Національний авіаційний університет № 01-13/28-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет" № 01-13/18—03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Комунальним вищим навчальним закладом "Бердичівський медичний коледж" Житомирської обласної ради № 01-13/14-03-06/1

АКТ перевірки додержання суб'єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту № 01-13/15-03-06/1

АКТ перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту - Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя № 01-13/13-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освітуКиївський національний університет  будівництва і архітектури№ 01-13/166/-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» № 01-13/11-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту ОЛІМПІЙСЬКІЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА ПІДДУБНОГО № 01–13/10–03−06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Житомирський національний агроекологічний університет № 01-13/8-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету № 01-13/138-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Автотранспортний коледж Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» № 01-13/7-03-06

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного університету № 01-13/6-03-06/1

 

Вища освіта 2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України № 01-13/8—03-06/1 від 28.04.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Національний університет «Києво-Могилянська академія» № 01-13/7—03-06/1 від 11.04.2017 

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту ДВНЗ "Запорізький будівельний коледж" № 01-13/9-03-06/1 від 11.05.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України № 01-13/16-03-06/1 від 06.06.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Донецького національного університету імені Василя Стуса № 01-13/32-03-06/1 від 06.11.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Національний транспортний університет № 01-13/32-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 01-13/42-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій 01-13/59-03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського № 01–13/54–03−06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Комунальний вищий навчальний заклад «Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради № 01-13/27-03-06

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка № 01-13/66—03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад Луганський національний аграрний університет № 01-13/56—03-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України № 01-13/8—03-06/1

 

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта 2021

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом дошкільної освіти «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №315 Дарницького району м. Києва» вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, від 18.06.2021 № 31/01-05/25/03-05/1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання дошкільним навчальним закладом №184 (ДНЗ №184) м. Києва вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, від 07.06.2021 №29/01-05/25/03-05/1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Комунальним закладом дошкільної освіти (ясла-садок) «Вишенька» Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області вимог законодавства у сфері дошкільної освіти від 03.06.2021 № 01-11/31-0703-03/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом дошкільної освіти № 1 (ясла-садок) Заставнівської міської ради Чернівецької області (Заставнівський 3ДО № 1) вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, від 20.05.2021 №01-11/32-23/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Комунальним закладом «Луб'янський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 9 «Волошка» Бучанської міської ради Київської області» вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, від 26.03.2021 № 02-05/01

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Чугуївським дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №2 Чугуївської міської ради Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від  05.03.2021 № 01-09/5-05

Акт за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти Комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Сонечко" Циркунівської сільської ради Харківської області" від 29.01.2021 № 01-09/5-01.сільської ради Харківської області" від 29.01.2021 № 01-09/5-01.

Дошкільна освіта 2020

АКТ за результатами позапланової перевірки дошкільного навчального закладу ясла-садок №2 "Теремок" комбінованого типу м. Березне Березнівської міської ради Березнівського району Рівненської області

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок) «Сонечко»  комунальної власності Гоголівської сільської ради Броварського району Київської області від 19.11.2020 № 8-в/01

Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти комунальний заклад дошкільної освіти №13 «Малятко»(ясла-садок) Покровської міської ради Дніпропетровської області  (КЗДО № 13 «малятко») від 05.10.2020 № 72/03-04/03

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом дошкільної освіти № 3 "Калинка" Гайворонської районної ради Кіровоградської області вимог законодавства у сфері дошкільної освіти від 01.10.2020 № 31-10/1-П

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти - Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 43 "Зоренька" Кам’янської міської ради (ЗДО № 43 "Зоренька) від 18.09.2020 № 59/03-04/01

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти - Комунального закладу "Горьківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко" Сазоно-Баланівської сільської ради Богодухівського району Харківської області від 18.09.2020 № 01-09/21-01

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти — Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 258 «Лебедик» Запорізької міської ради Запорізької області від 21.02.2020 № 01-12/33/02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти - дошкільний навчальний заклад загального типу № 449 Подільського району м. Києва (ДНЗ № 119), від 31.01.2020 № 01-12/13/02-06/1

Дошкільна освіта 2019

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти - заклад дошкільної освіти "Дзвіночок" с. Коболчин Сокирянського району Чернівецької області (ЗДО "Дзвіночок"), від 07.11.2019 № 01-12/82/02-06/1

  Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту № 01-13/28-04-06/1Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» комбінованого типу, Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Кінний, 3, телефон 22-98-58,  22-45-88, завідувач Давидченко Валентина Миколаївна.Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту № 01-13/28-04-06/1Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 73 «Червона квіточка» комбінованого типу, Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Кінний, 3, телефон 22-98-58,  22-45-88, завідувач Давидченко Валентина Миколаївна.

Загальна середня освіта

Загальна середня освіта 2021

Акт, за результатами позапланової перевірки закладу освіти «Структурний підрозділ «Київська дитяча академія мистецтв ім. М. І. Чембержі» муніципального закладу вищої освіти «Київська академія мистецтв», від 17.09.2021 № 01-12/44-02-02/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Степангородським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 30.06.2021 №01-02/26-16/1-п

 Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 25.06.2021 № 03-09/56-ОД-04/01-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Черкаською гімназію №31 Черкаської міської ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти. від 17.06.2021 № 33/22/03-04/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання «Запорізьким загальноосвітнім навчально-виховним комплексом № 108 Запорізької міської ради Запорізької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 07.06.2021 № 01-11/34/02-04/6-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Харківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 113 Харківської міської ради Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 28.05.2021 № 01-09/23-19/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом освіти «Ліцей «Борисфен» Дніпропетровської обласної ради» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 28.05.2021 № 02-05/51-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 6 ім. В. Г. Короленка м. Житомира вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.05.2021 № 01-11/33-5/6-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Денишівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів імені В. Г. Бондарчука Житомирського району Житомирської області Житомира вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.05.2021 № 01-11/34-5/5-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.05.2021 № 01-11/32-5/4-і

Акт, складений за результатами проведення планового/позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Київською гімназією №287 Святошинського району м. Києва (Київська гімназія №287 Святошинського району м. Києва) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.05.2021 №21/01-05/25/02-06/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Бориславським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти , від 25.05.2021 № 01-09/12-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Миколаївською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича Миколаївської міської ради Миколаївської області (МЗОШ №1 імені Олега Ольжича) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 25.05.2021 №01/01-11/30-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Бучанською загальноосвітньою школою I-III ступенів № 1 Бучанської міської ради Київської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 25 травня 2021 року № 06-03/10в-09/3-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, від 21.05.2021 № 01-02/19-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Одеською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 62 Одеської міської ради Одеської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.05.2021 № 01-09/21-14/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ліцеєм № 1 імені Івана Франка Дрогобицької міської ради Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти , від 25.05.2021 № 01-09/13-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом "Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей" № 157 Оболонського району м. Києва вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 25.05.2021 №27/01-05/25/03-05/1-п

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом "Великобірківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія імені Степана Балея" Великобірківської селищної ради Тернопільського району Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.05.2021 № 02-08/37-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Тимченківським навчально-виховним комплексом «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 24.05.2021 № 32/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання опорним закладом Балашівський ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 21.05.2021 № 01-02/18-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Машівським навчально-виховним комплексом "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.05.2021 № 01-07/19-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом освіти «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради, від 24.05.2021 № 02-05/49-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Болехівським ліцеєм №1 "Академічний" Болехівської міської ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 20.05.2021 № 31-о/8/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання «Освітній округ-опорний заклад освіти "Шкарівський академічний ліцей-центр позашкільної освіти " Білоцерківської районної ради Київської області» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 21 .05.2021 року № 06-03/8в-09/2-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом «Корніївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської ради Веселівського району Запорізької області» від 21.05.2021 № 01-11/20/02-04/5-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Криворізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 69 Криворізької міської ради Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 21.05.2021 № 02-05/50-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами позапланового інституційного аудиту в опорному закладі "Новооріхівський ліцей імені О. Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області", від 21.05.2021 № 10-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Криворізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 69 Криворізької міської ради Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 21.05.2021 № 02-05/50-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Меджибізьким ліцеєм Меджибізької селищної ради Летичівського району Хмельницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 20.05.2021 № 03-01/12-о-21/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання опорним закладом загальної середньої освіти "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради Волинської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.05.2021 № 01-07/16-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання опорним закладом Теребовлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Теребовлянської міської ради Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.05.2021 № 02-08/33-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Шепетівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 3 Хмельницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 20.05.2021 № 03-01/11-о-21/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Лебединським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 20.05.2021 № 02-07 /01-08/34-17/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Немирівським НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей" Немирівської міської ради Вінницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 20.05.2021 № 01-06/17-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Бершадським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.05.2021 № 01-06/16-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом "Первозванівське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Первозванівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.05.2021 № 01-20\19-02-04-10\1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання комунальним закладом «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Луцької міської ради Волинської області» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.05.2021 № 01-07/16-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Зарічанською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Зарічанської сільської ради Житомирського району Житомирської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти , від 18.05.2021 №01-11/35-5/3-i

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Старицьким закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти , від 13.05.2021 №01-09/10-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним навчальним закладом Ходорівської міської ради Львівської області Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 м. Ходорів вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 18.05.2021 № 01-09/11-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Чемеринецьким закладом загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 18.05.2021 № 01-09/14-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Тужарським закладом загальної середньої освіти I-III ступенів Деснянської селищної ради Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти освіти від 18.05.2021 № 01-25/33-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Городецькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 18.05.2021 № 31/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Чорноморською гімназією № 1 Чорноморської міської ради Одеської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17.05.2021 №01-09/22-14/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Зруб-Комарівською гімназією Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17.05.2021 № 01-11/30-23/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом Слобідський навчально-виховний комплекс Глибоцької селищної ради (Слобідський НВК) Глибоцького району Чернівецької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17.05.2021 № 01-11/31-23/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання «Дубівський ліцей» Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 17 травня 2021 року № 30/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені заслуженого вчителя України П. Ф.Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської селищної ради Кіровоградської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17 травня 2021 року № 01-20\22\03-10\10\1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Запорізькою гімназією № 17 Запорізької міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 14.05.2021 № 01-11/27/02-04/4-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Новояворівським закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Новояворівської міської ради Яворівського райлну Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 13.05.2021 №01-09/9-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Вознесенською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступеня № 5 Вознесенської міської ради Миколаївської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 12.05.2021 №01/01-11/27-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Запорізькою гімназією № 28 Запорізької міської ради Запорізької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 13.05.2021 № 01-11/28-07/1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Веселинівської гуманітарної гімназії імені Бориса Мозолевського Веселинівської селищної ради Миколаївської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 12.05.2021 №01/01-11/28-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Воронівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 12.05.2021 №01/01-11/26-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ольгівським закладом повної загальної середньої освіти Тягинської сільської ради Бериславського району Херсонської області, від 12 травня 2021 року № 02-06/18-од-20/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Тихоновицькою загальноосвітньою школою I-III ступенів Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 12.05.2021 року № 01-25/34-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Рукшинською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Рукшинської сільської ради Дністровського району Чернівецької області (Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 30.04.2021 № 01-11/24-23/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання "Драбівський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка - гімназія» Драбівської селищної ради Черкаської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 30.04.2021 № 27/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Прилуцькою гімназією №1 ім. Георгія Вороного Прилуцької міської ради Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти освіти від 29.04.2021 № 01-25/32-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Опорним закладом освіти "Христинівський ліцей" Христинівської міської ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 29.04.2021 № 25/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Опорним навчальним закладом "Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І. Г. Ткаченка" Суботцівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 28 квітня 2021 року № 01-20\17-02-04-10\1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Стрільченською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Городенківської міської ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 27.04.2021 № 26-о/8/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом навчально-виховним комплексом "Довжанківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.04.2021 № 02-08/30-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Сторожинецькою гімназією №2 Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.04.2021 № 01-11/25-23/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Добрянським закладом загальної середньої освіти I-III ступенів Добрянської селищної ради Ріпкинського району Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 26.04.2021 № 01- 25/31-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом "Турбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.04.2021 № 01-06/15-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом "Великолепетиський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Великолепетиської селищної ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23 квітня 2021 року № 02-06/12-од-20/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним навчальним закладом Гончарівська гімназія Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 21.04.2021 № 01-25/30-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Бурштинською гімназією Бурштинської міської ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 20.04.2021 № 23-о/8/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Красилівською початковою школою Тисменицької міської ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 20.04.2021 № 22-о/8/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Судобицькою загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.04.2021 № 01-02/17-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Микитицькою загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.04.2021 № 01-02/16-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом освіти «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 6» Дніпропетровської обласної ради» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.04.2021 № 02-05/42-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватна середня загальноосвітня школа №5» (ТОВ «Приватна середня загальноосвітня школа №5») м. Дніпра вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.04.2021 № 02-05/41-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Черкаською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.04.2021 № 21/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Загальноосвітньою школою 1-3 ступенів м. Калинівка Вінницька область вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.04.2021 № 01-06/14-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом «Лозівський ліцей №3» Лозівської міської ради Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 16.04.2021 № 01-09/19-19/8-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Дніпровською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 13 квітня 2021 року № 02-06/10-од-20/1-івимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 13 квітня 2021 року № 02-06/10-од-20/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6» Знам'янської міської ради Кіровоградської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 14 квітня 2021 року № 01-20\13-02-04-10\1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання закладом загальної середньої освіти "Ліцей № 7 м. Ковеля" Волинської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 13.04.2021 № 01-07/12-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Ліцеєм ім. Оленаи Пчілки м. Ковеля Волинської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 13.04.2021 № 01-07/14-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Ліцеєм с. Луковичі Павлівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 09.04.2021 № 01-07/13-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Черкаським колегіумом "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 08 квітня 2021 року № 23/22/03-04/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом Ярославицький ліцей Ярославицької сільської ради Млинівського району Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 07.04.2021 № 01-02/12-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Новобогданівським закладом загальної середньої освіти Радсадівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 06.04.2021 №01/01-11/16-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання НВК "Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - гімназія" Знам'янської міської ради Кіровоградської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 07 квітня 2021 року № 01-20\12-02-04-10\1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Комунальним закладом «Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської ради Веселівського району Запорізької області» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 05.04.2021 № 01-11/18/02-04/3-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом освіти «Дніпропетровський обласний медичний ліцей – інтернат «Дніпро» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 02.04.2021 № 02-05/32-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Петриківським опорним закладом освіти I-III ступенів Петриківської селищної ради Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 29.03.2021 № 02-05/29-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» Харківської обласної ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.03.2021 № 01-09/15-19/6-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання гімназією № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.03.2021 № 01-20\11-02-04-10\1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Новосільською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Скориківської сільської ради Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23.03.2021 № 02-08/19-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Одеською загальноосвітньою школою № 1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23.03.2021 № 01-09/14-14/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Летичівським ліцеєм № 2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23.03.2021 № 03-01/4-о-21/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Хмельницькою середньою загальноосвітньою школою № 18 I-III ступенів ім. В. Чорновола вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23.03.2021 № 03-01/5-о-21/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Калинівським опорним закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Калинівської селищної ради Великоолександрівського району Херсонської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 22.03. 2021 № 02-06/5-од-20/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового/позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Українським гуманітарним ліцеєм Київського національного університета імені Тараса Шевченка (УГЛ) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 22.03.2021 №09/01-05/25/02-06/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом «Чкаловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської ради Веселівського району Запорізької області» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 22.03.2021 № 01-11/16/02-04/2-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ріпкинською гімназією імені Софії Русової Ріпкинської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 01.03.2021 № 01-25/09-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання опорним закладом "Стасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені М. Башкирцевої Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.03.2021 р. № 07-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Нападівською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.03.2021 № 01-06/13-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Роменським закладом загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 8 Роменської міської ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 19.03.2021 № 02-07/01-08/20/17/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання опорним закладом «Великомежиріцький ліцей» Великомежиріцької сільської ради Корецького району Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17.03.2021 № 01-02/06-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом Павлоградської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 18.03.2021 № 02-05/25-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Миргородською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного Миргородської міської ради Полтавської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17.03.2021 р. № 06-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Малосадівським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Дубенського району Рівненської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 01.03.2021 No 01-02/05-16/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Початковою школою "Дзвіночок" Львівської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 16.03.2021 №01-09/7-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Звенигородською загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 15.03.2021 № 17/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Звенигородською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 15.03.2021 № 16/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Кукули Піщанського району Вінницької області, від 15.03.2021 № 01-06/11-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ліцеєм № 10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 10.03.2021 №01-09/5-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Первомайською загальноосвітньою школою I-III ступенів Первомайської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 05.03.2021 № 01/01-11/07-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Комунальним закладом “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Вінницької міської ради” вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 05.03.2021 № 01-06/07-01/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Науковим ліцеєм № 3 Полтавської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 05.03.2021 р. № 04-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №152 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва (спеціалізована школа №152) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 03.03.2021 №06/01-05/25/02-06/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Сичавською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Лиманської районної ради Одеської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 01.03.2021 №01-09/09-14/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Великозліївським закладом загальної середньої освіти I-III ступенів Любецької селищної ради Чернігівської області, від 01.03.2021 № 01-25/09-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання комунальним закладом "Новомиколаївська гімназія міської ради міста Кропивницького" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 01.03.2021 №01-20/6-02-04-10/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Миколаївською гімназією Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.02.2021 №01-09/3-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.02.2021 № 01-07/04-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом "Вовчанський ліцей № 3 Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 26.02.2021 № 01-09\10-19\4-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Конотопською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 25.02.2021 № 02-07 /11-ОД-17/ 1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Комунальним закладом "Катеринівський ліцей Великобурлуцької селищної ради" Куп'янського району Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.02.2021 № 01-09/9-19/3-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Комунальним закладом "Васищевський ліцей Безлюдівської селищної ради" (КЗ "Васищевський ліцей") Харківського району Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.02.2021 № 01-09/7-19/2-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом освіти "Неповна середня загальноосвітня школа № 127" Дніпровської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 25.02.2021 № 01-12/13-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Балабинським навчально-виховним комплексом «Школа І-ІІІ ступенів - гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 24.02.2021 № 01-11/07/02-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Повчинською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23.02.2021 № 01-11/07-5/2-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання комунальним закладом "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 23.02.2021 №01-20/4-02-04-10/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. дошкільний навчальний заклад с. Великі Гаї» Великогаївської сільської ради Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 10.02.2021 № 02-08/12-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового/позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №146 м. Києва вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 17.02.2021 №03/01-05/25/02-06/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Херсонським Таврійським ліцеєм мистецтв Херсонської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.02.2021 № 02-06/2-од-20/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Васильківським академічним ліцеєм «Престиж» Васильківської міської ради Київської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.02.2021 №06-03-3в-09/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Кам'янець-Подільською спеціалізованою загальноосвітньою школою I-III ступенів № 1 з поглибленим вивченням німецької мови Хмельницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 19.02.2021 № 03-01/3-о-21/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Романів Бібрської міської ради Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти , від 16.02.2021 №01-09/2-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Миколаївською загальноосвітньою школою I-III ступенів Миколаївської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 16.02.2021 №01/01-11/06-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом «Загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з Центром позашкільної освіти» Любимівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 15.02.2021 № 03-04/07-ОД-04/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ріпкинським опорним закладом загальної середньої освіти I-III ступенів Ріпкинської селищної ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 15.02.2021 № 01-25/03-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання Черкаською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 15.02.2021№ 10/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання Комунальним закладом "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20" Вінницької міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 15.02.2021 № 02-05/01-06/04/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового заходу дежавного нагляду (контролю) щодо дотримання Калуською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 4 Калуської міської ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 12.02.2021 № 4-о/8/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом Сумської обласної ради - Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 11.02.2021 № 02-07 /05-ОД-17/ 1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом навчально-виховним комплексом "Шляхтинецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ім. О.Г. Барвінського - дошкільний навчальний заклад" Байковецької сільської ради Тернопільського району Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 10.02.2021 № 02-08/09-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Полтавською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 7 ім. Т.Г. Шевченка Полтавської міської ради Полтавської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 10.02.2021 № 01-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Чорноморською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 6 Чорноморської міської ради Одеської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 09.02.2021 № 01-09/02-14/1-і

 

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Хмельницьким ліцеєм № 15 імені Олександра Співачука вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 05.02.2021 № 03-01/2-о-21/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ясеневопільнівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Городенківської міської ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 04.02.2021 № 3-о/8/1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Миколаївською гімназією №2 Миколаївської міської ради вимого законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 05.02.2021 №01/01-11/03-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Глухівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 03.02.2021 № 03-07 10-ОД 17 1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Старолисецьким ліцеєм Лисецької селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 29.01.2021 № 2-0/8/1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти «Комунальний заклад «Таганчанський ліцей» Степанецької сільської ради Черкаської області»

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного агляду (контролю) щодо дотримання опорним навчальним закладом "Люблинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Люблинецької селищної ради Волинської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти

 

Загальна середня освіта 2020

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти комунального опорного навчального закладу «Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області»

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Гримайлівською санаторною загальнооосвітньою школою-інтернатом І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 30.12.2020 № 02-08/72-од-18/1-п

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Запорізької гімназії № 77 Запорізької міської ради

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Боремельський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-колегіум" Боремельської сільської ради Демидівського району Рівненської області

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом Бережанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бережанської міської ради Тернопільської області від 18.12.2020 № 02-08/70-од-18/1-п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Печеніжинським ліцеєм Печеніжинської селищної ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 21.12.2020 № 50-о/08/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Миколаївською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 13  Миколаївської міської ради Миколаївської області (ЗОШ №13) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 22.12.2020 № 01/01-11/37-13/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу  державного нагляду (контролю) щодо дотримання Хмельницьким Навчально-виховним комплексом №2 вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 18 грудня 2020 року № 03-01/20-о-21/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Кролевецькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 2 імені М.О.Лукаша Кролевецької міської ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 18.12.2020 № 02-07/77-ОД-17/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання  школою І-ІІІ ступенів № 275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 16 грудня 2020 року №  № 53/25/1п 

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Київською гімназією східних мов №1 вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 18 грудня 2020 року № 01-12/79-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу  державного нагляду (контролю) щодо дотримання Мурованською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Мурованської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області від 18 грудня 2020 року № 01-09/36-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу  державного нагляду (контролю) щодо дотримання Боянецькою загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів Жовківської районної ради Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 18 грудня 2020 року № 01-09/40-02-04-12/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу  державного нагляду (контролю) щодо дотримання Косівським ліцеєм Косівської районної ради Івано-Франківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 16 грудня 2020 року № 52-о/8/1-П

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради» вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 16 грудня 2020 року № 17-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ніжинською загальноосвітньою школою I-III ступенів № 1 Ніжинської міської ради Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 16.12.2020 № 01-25/58-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом освіти ліцей "Львівський"ЛЬвівської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 27.11.2020 № 01-09/33-02-04-12/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №90 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом освіти Кізомиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 14 грудня 2020 року № 02-04/53-од-20/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання закладом загальної середньої освіти І-ІІІ ст. - закладу дошкільної освіти с. Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 14.12.2020 № 02-08/69-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання «КОТІВСЬКИМЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗЗСО) I СТУПЕНЯ» САРАНЧУКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕРЕЖАНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ вимогзаконодавства у сфері загальної середньої освіти, від 11.12.2020 № 02-08/67-од-18/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Басівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Сумської районної ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від11.12.2020 № 02-07/71-ОД-17/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, комунального дошкільного навчального закладу – загальноосвітнього навчального закладу «Навчально-виховний комплекс «Лідер» Чернівецької міської ради, від від 09.12.2020 №01-11/53-23/

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Опорним закладом «Більче-Золотецький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Більче-Золотецької сільської ради Борщівського району Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 08.12.2020 № 02-08/64-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання ліцеєм № 20 Івано-Франківської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 04.12.2020 № 47-о/08/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання КЗЗСО "Гіркополонківський ліцей Гіркополонківської сільської ради" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 08.12.2020 #01-07/42-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Володимир-Волинським ліцеєм "Центр освіти" Волинської обласної ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 08.12.2020 #01-07/41-02/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальним закладом "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області" вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 07.12.2020 № 01-09/38-14/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальною установою Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 04.12.2020 № 02-07/70-ОД-17/1-і

Акт перевірки Городоцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 імені Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької районної ради Львівської області

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – правовий ліцей №2» Тернопільської міської ради Тернопільської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, від 04.12. 2020 №02-08/62-од-18/1-і

Акт за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Комунального закладу "Пісочинський ліцей "Мобіль" Пісочинської селищної ради Харківського районуХарківської області" від 04.12.2020 № 01-09/37-19/4-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Ніжинською гімназією №2 Ніжинської міської ради Чернігівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 30.11.2020 № 01-25/54-24/1-і

Акт за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 27.11.2020 № 01-09/35-19/3-І.

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Андрійковецькою гімназією Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області  вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 13.11.2020  № 03-01/17-о/21-І

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Первомайської загальноосвітньої школи   I-III ступенів Вітовської районної ради Миколаївської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 24.11.2020 №01/01-11/25-13/1-і

Акт складений за результатами позапланового заходу державного нагляду(контролю) Аджамського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кропивницької районної РДА Кіровоградської області

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Комунальною організацією (установи, закладу) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Шосткинської міської ради Сумської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 19.11.2020 № 02/07/67-ОД-17/1-і

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання спеціалізованою школою №71 міста Києва вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 23.11.2020  № 01-12/78-02-06/

Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання школою І-ІІІ ступенів №168  Оболонського району міста Києва вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 12.11.2020  № 01-12/74-02-06/1

Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти на підставі звернення Голови ліквідаційної комісії Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного Імаса Є. В.

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Киданецькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Киданецької сільської ради Збаразького району Тернопільської області  вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 23.10.2020 № 02-08/52-од-18/2-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Чернігівським обласним педагогічним ліцеєм для обдарованої сільської молоді Чернігівської міської ради вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 28.10.2020 № 01-25/48-24/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 26.10.2020 № 32-10/1-1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Широколанівською загальноосвітньою школою 1-3 ступенів Веселинівської районної ради Миколаївської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 20.10.2020 № 01-01-11/21-13/1-П

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагдяду (контролю) щодо дотримання опорним навчальним закладом "Трудолюбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Миргородської районної ради Полтавської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 21.10.2020 №10-ОД-15/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагдяду (контролю) щодо дотримання Куп’янською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 1 Куп’янської міської ради Харківської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 19.10.2020 № 01-09/27-19/2-І

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Політехнічним ліцеєм Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 19.10.2020 № 01-12/66-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Бердичівським міським ліцеєм № 15 Житомирської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 12.10.2020 № 01-11/61-5/1-і

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів с. Ярчівців Зборівського району Тернопільської області (ЗОШ І-ІІ ст. с. Ярчівців) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 09.10.2020 № 02-08/47-од-18/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом "Середня загальноосвітня школа № 31 з класами вечірньої форми навчання" Кам’янської міської ради Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері загальної середньої від 08.10.2020 № 67/03-04/02

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Бершадською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 3 Вінницької області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 07.10.2020 № 1/п

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотриманням Волосянківським закладом загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Славської селищної ради Сколівського району Львівської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 06.10.2020 №01-09/27-02-04-12/1-1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Анадольським навчально-виховним комплексом "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Хотинського району Чернівецької області (Анадольський НВК) вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 05.10.2020 № 01-11/42-23/1-і

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання комунальним закладом "Ліплявський ліцей" Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 05.10.2020 № 32/22/02-05/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Кліщинським навчально-виховним комплексом «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені М. П. Старицького Чорнобаївської районної ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 25.09.2020 № 29/22/03-02/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Свидівоцькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти від 23.09.2020 № 27/03-02/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123 Харківської міської ради Харківської області від 18.09.2020 № 01-12/59-02-06/01

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти — Комунальний заклад освіти Солонянське навчально-виховне об'єднання «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 I-III ступенів — центр позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 02.03.2020 № 22/02-04/02

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 27.02.2020 № 01-12/44-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти – «Гімназія № 107 “Введенська”» Подільського району м. Києва від 14.02.2020 № 01-12/21-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Калинівська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянського району Дніпропетровської області від 27.01.2020 № 03/02-04/01

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти — Структурний підрозділ «Київська дитяча академія мистецтв im. М. І. Чембержі» Муніципального закладу вищої освіти «Київська академія мистецтв» від 21.01.2020 № 01-12/5-02-06/1

Загальна середня освіта 2019

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти — Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, від 29.11.2019 № 01-12/96-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Княжицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Броварського району Київської області, від 29.11.2019 № 01-12/87-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Літківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. П. Стельмаха Броварського району Київської області, від 08.11.2019 № 01-12/72-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Ірпінське навчально-виховне об’єднання "Освіта" Ірпінської міської ради Київської області, від 18.11.2019 № 01-12/90-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Гімназія № 11 - спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - дошкільний навчальний заклад "Еврика" Кам’янської міської ради" від 01.11.2019 № 01-12/80-02-06/1 

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти - Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук-ліцей № 293" Деснянського району міста Києва від 24.10.2019 № 01-12/70-02-06/1

Загальна середня освіта 2018

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Комунальний заклад "Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів № 133 "Ліцей мистецтв" Харківської міської ради Харківської області" № 01-13/61-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Львівська середня спеціалізована музична школа — інтернат імені С. Крушельницької № 01-13/57-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Ліцей інформаційних технологій № 79 Печерського району м. Києва № 01-13/62-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Гімназія «Консул» № 86 Печерського району м. Києва № 01-13/59-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Гімназія № 107 «Введенська» Подільського району м. Києва № 01-13/46-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Комунальний заклад «Перебродівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області № 01-13/43-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва № 01-13/38-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Андрієво-Іванівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Одеської області № 01-13/35-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Бучанський навчально-виховний комплекс «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 4 Бучанської міської ради Київської області № 01-13/20-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Мирненська загальноосвiтня школа I-III стyпенiв Бориспiльськоi районноi ради Київськоi областi № 01-13/16-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва № 01-13/38-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що адають послуги у сфері загальної середньої освіти. вимог законодавства про загальну середню освіту - Андрієво-Іванівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Миколаївської районної ради Одеської області № 01-13/35-04-06/1

Загальна середня освіта 2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - ЧОРНОМОРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 7 ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ № 01-13/57-04-06/1 від 21.11.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ЧОРНООСТРІВСЬКОЇСЕЛИЩНОЇ РАДИ № 01-13/5-04-06/1 від 28.03.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - ВАШКІВЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ№ 01-13/13-04-06/1 від 22.05.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРАНЦУЗЬИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ АННИ КИЇВСЬКОЇ (ТОВ «ФРАНЦУЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ АННИ КИЇВСЬКОЇ») № 01-13/17-04-06/1 від 13.06.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - Київська гімназія східних мов 01-13/18-04-06/1 від 19.06.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту - ХЕРСОНСЬКИЙ ТАВРІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ МИСТЕЦТВ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ № 01-13/25-04-06/1 від 23.06.2017

 2018

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту Олімпійський коледж імені Івана Піддубного №01-13/10-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту Спеціалізована школа № 211 Оболонського району м. Києва№ 01-13/4-04-06/1

Позашкільна освіта

Позашкільна освіта 2021

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Трускавецьким дитячо-юнацьким спортивний клубом "Спортовець" вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, від 28.05.2021 № 01-09/16-02-04-12/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПОЗАШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ЦЕНТР КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ» (клуб «Криптон») вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, від 24.03.2021 № 01-09/18-06

Позашкільна освіта 2020

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, Калуський районний Центр дитячої та юнацької творчості Калуської міської ради Івано-Франківської області від 28.02.2020 № 01-12/35-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, Центр дитячої та юнацької творчості Золочівської районної ради Львівської області від 31.01.2020 № 01-12/12-02-06/1

Позашкільна освіта 2019

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, Золопотіцький центр позашкільної роботиз учнівською молоддю від 25.10.2019 № 01-12/67-02-06/1 

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту Мукачівським центром позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області № 01-13/48-04-06/1

Професійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта 2021

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Державним професійно-технічним навчальним закладом "Софіївський професійний ліцей" вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти від 04 червня 2021 року № 01-12/24-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання ДП «Інститут підготовки кадрів промисловості» м. Києва від 14 травня 2021 року № 01-12/19-01-34/8

 

Професійно-технічна освіта 2020

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Вищим художнім професійним училищем № 3 м. Івано-Франківська вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти від 11 грудня 2020 року № 01-12/80-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Львівським вищим професійним училищем транспортних технологій та сервісу Національного транспортного університету вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти від 13 листопада 2020 року № 01-12/76-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання Синельниківським професійним ліцеєм Дніпропетровської області вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти від 02 жовтня 2020 року № 01-12/61-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Овруцький професійний ліцей від 28.02.2020 № 01-12/37-02-06/1

Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Державний навчальний заклад «Березанський професійний аграрний ліцей» від 07.02.2020 № 01-12/22-02-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту — Державний навчальний заклад «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» від 24.01.2020 № 01-12/9-02-06/1

Професійно-технічна освіта 2018

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту - Регіональний центр професійно-технічної освіти м. Зіньків Полтавської області № 01-13/36-04-06/1

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги в сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту - Регіональний центр професійно-технічної освіти м. Зіньків Полтавської області № 01-13/36-04-06/1

Професійно-технічна освіта 2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» № 01-13/4-04-06/1 від 22.03.2017

Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту - «Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів» № 01-13/26-04-06/1 від 26.06.2017

   
 
 
 
 
 

 

банер для сайту
 
Мін'юст
 
Гаряча лінія Державної служби якості освіти України з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-50-93; з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше